Verkeersregelaars bij bouwprojecten

Wat doen wij

Uw bouwproject verkeer toegankelijk maken en houden

Een Overweging voor Veiligheid op uw Bouwproject

Het is misschien niet het eerste waar u aan denkt wanneer u aan een groot bouwproject bezig bent maar zeer zeker net zo belangrijk als alle andere dingen. Het inzetten van verkeersregelaars om de stroom van verkeer en de verkeersveiligheid op een zo een goede mogelijk manier geregeld te hebben.

Bent u er niet zeker van of het zinvol is om een verkeersregelaar in te schakelen? Wij geven u het advies om even met ons in contact te treden zodat wij samen met u kunnen bekijken wat de situatie is. Aan de hand van het gesprek kunnen wij een inschatting maken. Het is dan aan u om een keuze te maken die verstandig is voor uw personeel maar ook uzelf. U moet er immers goed aan denken dat er op een bouwterrein vaak tientallen arbeiders rondlopen of rondrijden. U wilt toch ook dat zij allemaal veilig naar huis kunnen gaan aan het einde van de werkdag?

Verkeersregelaars voor Uw Bouwproject

De verkeersregelaars van ERN Traffic zijn er voor u om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd op uw bouwproject en ook de verkeersstroom in goede banen wordt geleid. Om dit te kunnen doen hebben onze verkeersregelaars allen een goede opleiding genoten waarin hen dit is geleerd. Omdat zij precies weten hoe ze op een situatie moeten reageren zult u merken dat het inhuren van onze professionele verkeersregelaars op uw bouwproject alleen maar voordelen met zich meebrengt.

 

Overzicht van Verkeersregelaars bij Uw Bouwproject

Om u te laten zien wat onze verkeersregelaars allemaal in hun takenpakket hebben wanneer zij aanwezig zijn bij uw bouwproject om de verkeersstroom in goede banen te leiden hebben wij een overzicht gemaakt van het takenpakket. De volgende onderdelen behoort tot de taken van onze verkeersregelaars.

Klik open voor meer info!

Het continu bekijken van de verkeersveiligheid op en rondom uw bouwproject. Indien dit nodig is meteen ingrijpen om deze veiligheid constant te kunnen waarborgen.

Het opleggen van beperkingen aan bepaalde voertuigen die een bepaald rijgedrag vertonen zodat de situatie op het bouwproject veilig blijft.

Het voorkomen van files door het continu in de gaten houden van de verkeersstroom op en rondom uw bouwproject.

Het communiceren met bouwpersoneel en weggebruikers om de veiligheid te garanderen. Een goede communicatie is van een groot belang.

Als dit noodzakelijk is zullen onze verkeersregelaars van ERN Traffic verkeersdrempels plaatsen. Hierdoor zal de snelheid op het bouwterrein sterk worden verminderd. Dit draagt bij aan een veiligere en overzichtelijke situatie.

Het geven van veiligheidstraining is van een groot belang. Onze ERN Traffic verkeersregelaars die op bouwprojecten aanwezig zijn die zijn allemaal goed geschoold. Zij hebben speciale lessen gehad in het opvolgen van veiligheidsprocedures en technieken. Dit houdt in dat zij voor anderen en voor zichzelf het risico aanzienlijk kunnen minimaliseren. De kennis van deze veiligheidstraining kunnen zij delen met andere mensen binnen het team die er aanwezig zijn.

Het plaatsen van afzettingen wanneer dit nodig is. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd en zal de verkeersstroom gecontinueerd worden.

Het coördineren van het project samen met een veiligheidsteam en andere betrokken mensen bij het bouwproject om de veiligheid van eenieder te kunnen waarborgen en ervoor te zorgen dat de verkeerssituatie en de verkeersstroom op een zo een goed mogelijke manier verloopt zonder dat anderen daar hinder van ondervinden.

Het beter regelen van de stroom aan voertuigen die er op een bouwproject aanwezig zijn door middel van het plaatsen van verkeerslichten en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Nieuwsgierig naar huidig nieuws

Recente artikelen